We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

As part of our commitment to helping you stay productive, we will be undergoing some necessary refurbishment from 7th May 2019 till end of September 2019. Every effort will be made to minimize noise and disturbance wherever possible.
If you would like to know additional information about the work we are conducting, please do not hesitate to contact +66 2 632 9000

เกี่ยวกับเรา

โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค อยู่ ณ ใจกลางเมืองซึ่งเป็นย่านธุรกิจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการเชื่อมต่อคุณกับสิ่งที่จำเป็นต่างๆ เพียงไม่กี่ก้าวจากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง และสถานีรถไฟใต้ดินสีลม เหมาะแก่การนัดพบ

ด้วยอาหารรสเลิศที่มีให้เลือกมากมาย และห้องประชุมสุดไฮเทค และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณ จึงไม่แปลกที่เป็นที่นิยมในการจัดงานเพื่อการทำธุรกิจต่างๆ และงานเลี้ยงในแบบเฉพาะตัวคุณ 

โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ยังเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจต่างๆ ในขณะเดียวกันก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และห้างสรรพสินค้ามากมาย ไม่ว่าคุณจะมาทำงานหรือพักผ่อน เราจะทำให้การมาพักของคุณครั้งนี้สมบูรณ์แบบที่สุด