We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

ด้วยคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของแขกและเพื่อนพนักงานทุกท่าน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนมาตราการของรัฐบาลไทยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์คจะปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เราหวังว่าจะได้กลับมาเปิดบริการและต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในเร็ววันนี้

วางแผนการประชุมในแบบของคุณ ใจกลางเมืองกรุงเทพ

From May 16 - Dec 31 2020

พบกับข้อเสนอจากโรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค เมื่อจองแพ็คเกจห้องประชุมซึ่งมาพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันและระบบเทคโนโลยีสุดทันสมัย เพื่อความสะดวกในการประชุมสัมมนา พิเศษ!ไม่ต้องชำระค่ามัดจำ และไม่มีค่าปรับกรณียกเลิกภายในเวลาที่กำหนด เริ่มตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวา 25633

 

  • แพ็คเกจห้องประชุมแบบเต็มวัน 1,000 บาท/ท่าน (อาหารว่าง 2 และมื้อกลางวัน 1)
  • แพ็คเกจห้องประชุมวันแบบครึ่งวัน 800 บาท/ท่าน (อาหารว่าง 1 และมื้อกลางวัน 1)
  • แพ็คเกจ อาหารว่างอย่างเดียว 700 บาท/ท่าน 

 

สิทธิประโยชน์:

  • ห้องประชุมที่สะอาดและผ่ารการฆ่าเชื้อ รวมถึงการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทางสังคม
  • ไม่ต้องชำระมัดจำและไม่มีค่าปรับกรณียกเลิกภายในเวลาที่กำหนด (5 วันล่วงหน้า)
  • สามารถสะสมคะแนน IHG Business Rewards ได้

 

เงื่อนไข:

  • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไป
  • จำนวนห้องประชุมมีจำนวนจำกัด 
  • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66 2 632 9000 หรือ อีเมล catering-cpbkk@ihg.com